Om allerlei redenen kunt u uw laatste tanden en kiezen verliezen (tandbederf, trauma). Na uw eerste bezoek aan uw tandprotheticus zal hij u verwijzen naar een tandarts. Nadat de tandarts heeft besloten uw laatste tanden en kiezen te trekken, verwijst hij u terug naar uw tandprotheticus voor het vervaardigen van uw eerste kunstgebit (immediaatprothese).

Voordat de tandarts uw laatste tanden en kiezen trekt, worden er afdrukken van uw kaken gemaakt. Deze afdrukken dienen als basis voor het vervaardigen van het kunstgebit. Misschien bevalt de kleur, de stand of de vorm van uw eigen tanden u niet helemaal. Bij het vervaardigen van het kunstgebit kan met uw wensen rekening worden gehouden.

Vroeger liepen de mensen voor ze een kunstgebit kregen meestal drie maanden zonder tanden en kiezen. Dit kan tegenwoordig nog steeds, echter maatschappelijk is dit vaak niet meer mogelijk. Tegenwoordig wordt het kunstgebit, onmiddellijk na het trekken van de laatste tanden en kiezen, in de mond geplaatst. U vindt het misschien een vreemd idee dat u een kunstgebit geplaatst krijgt over de verse wonden. U zult echter merken dat het kunstgebit als een soort verband over de wonden zit.
Als u het resultaat in de spiegel bekijkt, zal het er wat vreemd uitzien. U hoeft hier niet van te schrikken; er is immers heel wat in uw mond gebeurd. Na een paar dagen ziet het er al een heel stuk beter uit.

Uw tandprotheticus zal u tijdens het wennen aan deze eerste gebitsprothese zo goed mogelijk begeleiden, al uw vragen beantwoorden en mogelijke pijnplaatsen verhelpen.

Van eigen tanden en kiezen naar een kunstgebit

Het trekken van de tanden en kiezen

Het trekken van de tanden en kiezen gebeurt meestal niet in één keer want dat is een nogal grote ingreep. De tandarts trekt eerst uw kiezen. Uw tanden worden pas later getrokken, zodat u niet zonder tanden hoeft te lopen. Tussen het trekken van de kiezen en de tanden zit doorgaans wel enkele weken. In de tussentijd krijgt het tandvlees en het kaakbot de gelegenheid om te genezen en te herstellen. U zult het dus een tijdje zonder kiezen moeten stellen. Dat is met eten een beetje behelpen. Zolang de wonden nog niet genezen zijn, kunt u het beste zacht voedsel eten. Daarna kunt u weer langzaam proberen te eten wat u normaal gewend bent. Meestal zal uw kauwvermogen wel minder zijn.

Het maken van het kunstgebit

Voordat uw tandarts uw laatste tanden trekt, worden door uw tandprotheticus afdrukken van uw kaken gemaakt. Deze afdruk dient als basis voor het vervaardigen van het kunstgebit. Misschien bevalt de kleur, de stand of de vorm van uw eigen tanden niet helemaal. Bij het vervaardigen van uw kunstgebit kan rekening worden gehouden met uw wensen.

Het kunstgebit wordt direct geplaatst

Vroeger liepen de mensen voor ze een kunstgebit kregen meestal 3 maanden zonder tanden. Dit kan vandaag de dag nog steeds, maar is vaak maatschappelijk niet meer gewenst. Tegenwoordig wordt de prothese onmiddellijk, na het trekken van de laatste tanden en kiezen, in de mond geplaatst. U vindt het misschien een vreemd idee dat u een kunstgebit over de verse wonden krijgt. U zult merken dat het kunstgebit als een soort verband over de wonden zit. Als u het resultaat in de spiegel bekijkt, zal het er wat vreemd uitzien. U hoeft hier niet van te schrikken; er is immers heel wat in uw mond gebeurd. Na een paar dagen ziet het er al een stuk beter uit.

De eerste dag

De eerste dag zal uw kunstgebit nog niet zo lekker zitten. Het kan knellen en soms pijn veroorzaken. Toch mag u het niet uit uw mond halen. U kunt er de wonden weer mee opentrekken. Het tandvlees kan gaan zwellen en daardoor zal het kunstgebit niet goed meer in de mond passen. De eerste uren na het trekken van de tanden en kiezen kan uw speeksel wat rood zijn. Dit komt omdat de wonden nog een beetje nabloeden, maar dit zal vrij snel ophouden. Dan neemt het speeksel ook weer de normale kleur aan. Dit betekent niet dat de wonden al helemaal genezen zijn. De eerste 24 uur kunt u ook beter niet spoelen. Er vormen zich namelijk bloedstolsels in de wonden. Door het spoelen laten die stolsels los en begint het bloeden opnieuw.
Er is een kleine kans dat het bloeden niet overgaat, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen. Waarschuw dan uw tandarts. Doe dat ook als u pijn blijft houden. Neem in elk geval niet zomaar een pijnstiller, want in sommige gevallen kan het bloeden juist heftiger worden. De tandarts en uw tandprotheticus spreken met u af wat u de eerste 24 uur wel en niet mag doen.

Wennen aan het eerste kunstgebit

Pas na de eerste dag mag het kunstgebit uit uw mond. Afhankelijk van wat u heeft afgesproken, doet de tandarts dat, of doet u het zelf. Als u het zelf mag doen, wees dan voorzichtig. Spoel het kunstgebit af en borstel het schoon. Reinig uw mond voorzichtig door te spoelen met lauw water waarin u eventueel een beetje zout doet. U kunt daarvoor ook een bij de drogist verkrijgbaar spoelmiddel gebruiken. Spoelen met lauwe kamillethee kan ook heel goed.
Als de wonden beginnen te genezen zal de pijn verminderen en kunt u langzaam gaan wennen aan uw eerste kunstgebit. Dit vraagt tijd. Het gaat bij de een veel sneller dan bij de ander.

Behandelplan

Afspraak 1. Intake gesprek

Uw persoonlijke gegevens, uw medicijngebruik en gegevens over uw gezondheid worden genoteerd. De situatie in uw mond wordt bekeken en besproken. Bent u verwezen door uw tandarts dan volgen direct afspraken voor het vervaardigen van de prothese. Dient u nog door uw tandarts gezien te worden dan volgt een verwijzing naar de tandarts.

Afspraak 2. Trekken van de kiezen

Alle resterende grote en kleine kiezen worden getrokken.

Afspraak 3. Eerste afdrukken

Er worden proefafdrukken van uw beide kaakhelften gemaakt (happen).

Afspraak 4. Definitieve afdrukken (indien nodig)

Indien nodig worden tweede afdrukken van uw kaakhelften gemaakt om op deze wijze een betere pasvorm van de prothese te kunnen bereiken.

Afspraak 5. Beetbepaling

Bepaald wordt hoe de kiezen op elkaar moeten komen te staan.

Afspraak 6. Proefprothese

De kiezen staan op een los plaatje om te zien of deze elkaar in de mond op de juiste manier raken. In deze fase staan ook de voortanden op het gipsmodel, echter deze kunnen niet in de mond gepast worden. Wel kunt u kijken hoe het resultaat gaat worden en of u de gebruikte tanden mooi vindt.

Afspraak 7. Tanden trekken en prothese plaatsen

De prothese is klaar en u wordt verdoofd om de laatste tanden te trekken. Direct na het trekken wordt de prothese geplaatst.

Afspraak 8. Controle

Afhankelijk van de afspraak komt u na 24 uur terug bij de tandarts om de prothese uit de mond te halen. De tandarts controleert of alles in de mond in orde is.

Afspraak 9. Nacontrole

Er zullen enkele nacontroles volgen om het verloop van het slinken van de kaken in de gaten te houden. Indien nodig wordt het kunstgebit tijdig aangepast.