Vergoedingen

De kosten van uw kunstgebit zijn afhankelijk van de zorgverzekeraar waarbij u verzekerd bent en of u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. In vrijwel alle gevallen kan uw tandprotheticus u informeren over de kosten van de behandeling.

Over het algemeen kunt u van het volgende uitgaan:

  • De volledige prothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering. Uw eigen bijdrage is dus 25% van de kosten. De bijdrage voor reparaties en aanpassen van de volledige gebitsprothese bedraagt 10% van de gemaakte kosten. Houdt u er rekening mee dat kosten die vergoed worden vanuit de basisverzekering ook ten laste komen van uw eigen risico.
  • Een gedeeltelijke- of partiële prothese wordt uitsluitend, gedeeltelijk, vergoed door de aanvullende tandartsverzekering. Dit geldt ook voor reparaties aan gedeeltelijke gebitsprothesen.
  • Voor een volledige prothese op implantaten vanuit de basisverzekering moet vooraf door de verzekeraar een machtiging worden afgegeven. Deze aanvraag wordt door ons verzorgd. Voor een volledige prothese op implantaten geldt een wettelijke eigen bijdrage.

Deze eigen bijdrage verschilt per prothese:

  • Een volledige onderprothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 10%.
  • Een volledige bovenprothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 8%.
  • Een tegelijkertijd vervaardigde bovenprothese in combinatie met een onderprothese op implantaten kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 10%.
  • Een tegelijkertijd vervaardigde onderprothese in combinatie met een bovenprothese op implantaten kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 8%.

De eigen bijdrage kan gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit verschilt per aanvullende verzekering

  • Een nota van de tandprotheticus zal bestaan uit een honorarium deel en een tandtechniek deel. De honorarium tarieven en de tandtechniek tarieven worden in opdracht van de minister vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
  • In 2017 bedraagt het wettelijk vastgesteld eigen risico € 385,00. Bij alle bovengenoemde vergoedingen voor prothetische zorg vanuit de basisverzekering worden deze ten laste gelegd van het wettelijk eigen risico. Daarnaast kan het wettelijk eigen risico vrijwillig verhoogd worden, tegen een lagere basispremie.

Het wettelijk eigen risico is een deel van de jaarlijkse zorgkosten dat de persoon die de kosten heeft gemaakt zelf moet betalen. Het is bedoeld als drempel om te voorkomen dat mensen overbodig van zorg gebruik maken.

Bron: Nationale zorggids.